Home / Tag Archives: Công nghệ thông tin

Tag Archives: Công nghệ thông tin

Lập trình Java trong 4 tuần

Lập trình Java trong 4 tuần

Bạn sẽ học được gì? Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng Có thể lập trình cơ sở dữ liệu Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java Đối tượng đào …

Xem thêm »

Làm chủ Python trong 4 tuần

Làm chủ Python trong 4 tuần

Bạn sẽ học được gì? Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python Cơ sở để học tiếp các khóa:Cấu trúc dữ liệu,lập trình Kotlin,C#,lập trình java,lập trình Android,Web… Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới Có …

Xem thêm »

Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Bạn sẽ học được gì? Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ Nhóm hàm toán học – thống kê:Sum,Sumif,min – max,average,count… Nhóm hàm xử lý chuối:Len,left,right,hàm find,trim,upper,lower,proper… Nhóm hàm ngày tháng Nhóm hàm dò tìm dữ liệu:Vlookup,Hlookup,hàm Index,Offset… Biết cách …

Xem thêm »