Home / Khóa học online / Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Làm chủ Autocad Mechanical 2018 trong 10 giờ

Làm chủ Autocad Mechanical 2018 trong 10 giờ

Bạn sẽ học được gì? Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad Mechanical 2018 Tăng tốc độ vẽ gấp 3 lần so với Autocad thường Tự học Autocad Mechanical ngay tại nhà                                Tối ưu quá trình thiết kế Cơ khí Đối tượng đào tạo Sinh viên đang học Cơ khí,xây …

Xem thêm »

Lập trình Java trong 4 tuần

Lập trình Java trong 4 tuần

Bạn sẽ học được gì? Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng Có thể lập trình cơ sở dữ liệu Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java Đối tượng đào …

Xem thêm »

Làm chủ Python trong 4 tuần

Làm chủ Python trong 4 tuần

Bạn sẽ học được gì? Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python Cơ sở để học tiếp các khóa:Cấu trúc dữ liệu,lập trình Kotlin,C#,lập trình java,lập trình Android,Web… Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới Có …

Xem thêm »