Home / Khóa học online / Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Làm chủ Python trong 4 tuần

Làm chủ Python trong 4 tuần

Bạn sẽ học được gì? Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python Cơ sở để học tiếp các khóa:Cấu trúc dữ liệu,lập trình Kotlin,C#,lập trình java,lập trình Android,Web… Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới Có …

Xem thêm »

Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Bạn sẽ học được gì? Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ Nhóm hàm toán học – thống kê:Sum,Sumif,min – max,average,count… Nhóm hàm xử lý chuối:Len,left,right,hàm find,trim,upper,lower,proper… Nhóm hàm ngày tháng Nhóm hàm dò tìm dữ liệu:Vlookup,Hlookup,hàm Index,Offset… Biết cách …

Xem thêm »

Làm chủ Autocad Mechanical 2018 trong 10 giờ

Làm chủ Autocad Mechanical 2018 trong 10 giờ

Bạn sẽ học được gì? Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad Mechanical 2018 Tăng tốc độ vẽ gấp 3 lần so với Autocad thường Tự học Autocad Mechanical ngay tại nhà                                Tối ưu quá trình thiết kế Cơ khí Đối tượng đào tạo Sinh viên đang học Cơ khí,xây …

Xem thêm »